Věřte, že můžete a jste na půl cesty.                                                                                                 Theodore Roosevelt